Website Banner copy4

 Transfer Certificates issued during 2017-18.

 

TC No. Student Name Class
Passed
  TC No. Student Name Class
Passed
  TC No. Student Name Class
Passed
16  Komal Singh 36  Sandeep Yadav 10 56  Satish Kumar 10
17  Krishna Singh 37  Vishal Kumar 10 57  Ankita Kumari 10
18  Apoorva Singh 38  Saurabh Prajapati 10 58  Arpita Kumari 10
19  Dakshita Yogi 39  Ravi Prakash Yadav 10 59  Sarvagya Tiwari 10
20  Abhinav Yogi 40  Amitesh Yadav 10 60  Shreya Yadav 10
21  Cancelled - 41  Sujeet Singh Yadav 10 61  Salman Sheikh 10
22  Mohd. Yasir 42  Anurag Singh 10 62  Vipul Gaur 10
23  Riti Singh 43  Akash Singh 10 63  Shivam Yadav 10
24  Ritika Singh 44  Asra Khatoon 10 64  Cancelled -
25  Unnati Verma 1 45  Bushra Khatoon 10 65  Aryan Singh 10
26  Aman Yadav 8 46  Rahat Mumtaz 10 66    
27  Ambarish Kumar Tiwari 5 47  Rahmat Mumtaz 10 67    
28  Ayush Verma 8 48  Hina Khatoon 10 68    
29  Shivansh Tiwari 10  49  Atul Yadav 10 69    
30  Aradhana Yadav 10  50  Neha 10 70    
31  Cancelled 51  Anshika Singh 10 71    
32  Cancelled 52  Nidhi Singh 10 72    
33  Shivani Shukla 10  53  Dakshina Nidhi Yadav 10 73    
34  Cancelled   54  Priyamvada Mishra 10 74    
35  Anshika Singh 10  55  Abhinav Srivastav 10 75